Recht uit het hart
Het boekje 'Recht uit het hart' bevat een aantal korte bijbelstudies met gespreksvragen rondom het thema muziek in de gemeente.
Bedoeld voor muziekteams in de gemeente is dit boekje ontstaan vanuit het verlangen om deze muziekteams te inspireren. Muziekteams zijn vaak druk bezig met repeteren en musiceren, maar willen ook graag bezig zijn met wat hen van binnenuit drijft. Is het mogelijk met elkaar tijd en aandacht te vinden voor de Heer, voor onderlinge ontmoeting en bemoediging? Hoe kunnen wij muziek maken recht uit het hart?

Over dit boekje wordt het volgende gezegd:
"Deze Special is tot stand gekomen in samenwerking met de Bethelgemeente in Drachten.
De aangeboden programma's zijn uitgebreid getest in de Bethelgemeente in Drachten.
Wij vinden het een voorrecht om vanuit onze verschillende achtergronden dit materiaal aan te bieden.
We hopen met dit boekje een bijdrage te leveren aan het muziekwerk binnen de Nederlandse kerken, en dat dit mag dienen tot zegen voor de kerken en tot eer van Gods heilige naam."

Het boekje is de koop bij de christelijke boekhandel.