Aanbidding, een verplicht nummer?
"Aanbidding, een verplicht nummer?" is een lezenswaardig boekje geschreven door David-Jan Groot en gaat over de volgende vragen:

Zijn moderne aanbiddingsliederen te veel op emotie gericht?
Gaat het er in Opwekking niet te veel om, dat het maar ‘goed klinkt’?
Draaien de meeste teksten niet te veel om onze eigen behoeften?
Ben ik de enige die afhaakt op de teksten?
Misschien een beetje raar om te zeggen, maar... lijken sommige liederen niet erg op elkaar?
Waarom zijn er zo veel vertalingen? Moeten we dat wel willen?
Waarom voelt aanbidding tegenwoordig dikwijls aan als... een verplicht nummer?
Deze en andere vragen komen aan bod in Aanbidding; een verplicht nummer?
De schrijver wil zichzelf, u en de rest van de gemeente een spiegel voorhouden.
Want wat we zingen, zegt iets over wat we geloven.
Het boekje werkt vervolgens toe naar praktische tips voor zangleiders, maar ook voor Jan, Kees en Marietje, die trouw de evangelische gemeente bezoeken.
Aanbidding; een verplicht nummer? is voor iedereen die iets heeft met moderne aanbiddingsliederen: zangleiders, gemeenteleden en liedschrijvers.