Why worship songs fail?

Waarom doen veel aanbiddingsliederen de kerk tekort?

Beknopte samenvatting van het boekje 'Why worshipsongs are failing the church' van Nick Page, gemaakt door Filip Leenman
ISBN 1-85078-584-8


1. De geschiedenis van aanbiddingsliederen.


Gezangen en aanbiddingsliederen zijn altijd een deel geweest van de christelijke kerk.
Vanaf het begin gebruikten Christenen gezangen om hun geloof tot uitdrukking te brengen in hun eigen woorden en beelden.
De grote liedschrijvers zagen de gezangen als originele en persoonlijke uitdrukkingen van christelijk geloof.
De gezangen hadden de bedoeling om toegankelijk en simpel te zijn.
De beste gezangen gebruikten de taal van het volk.

Sleutelvragen:

- Hoeveel van de hedendaagse aanbiddingsliederen zullen over 200 jaar nog gezongen worden?

- Offeren we de kwaliteit van aanbiddingsliederen aan de kwantiteit?
Hoe goed onderwijs bevatten deze liederen voor de kerk?
In hoeverre spreken ze de taal van het volk?

2. Waarom aanbidding er toe doet.


Onze aanbidding van God wordt uitgedrukt door hoe we leven. Aanbiddingsliederen moeten dus gerelateerd zijn aan ons dagelijks leven met God

Onze aanbidding is een antwoord op de waarheid over God. Dus de liederen moeten proberen de waarheid weer te geven op een begrijpelijke wijze. Hoe dieper de waarheid, hoe dieper de aanbidding.

Onze aanbidding is zowel intellectueel als emotioneel. Aanbiddingsliederen spelen een unieke rol om ons helpen de waarheid te voelen en ervaren.

Sleutelvragen:


- Is onze aanbidding gerelateerd aan het allerdaagse leven? Wordt dit in onze liederen tot uitdrukking gebracht?

- Komen onze liederen voort uit overdenking?

- Zijn ze gebaseerd op onze eigen ervaring?

- Worden ze gevormd door onze bijbelstudie, gebedsleven en dagelijkse ervaringen?

- Verwarren we aanbidding met het zingen van liederen?

3. Van dichter naar popster.


Het model van het aanbiddingslied is die van een popliedje, dit betekent vaak dat de tekst minder belangrijk is.
Veel liedschrijvers zijn zangers in de eerste plaats, dit zorgt ervoor dat de getalenteerde tekstschrijvers geen plaats krijgen voor hun inbreng.
De nadruk op emotie heeft geleid tot een toegenomen zelfgerichtheid in de aanbidding. We zouden ons op Jezus moeten richten, Hij is het onderwerp van onze aanbidding.

Vaak is aanbidding gebaseerd op de vorm van een popconcert, dit leidt tot nadruk op emotie en bemoeilijkt in het bemoedigen van effectieve aanbidding in kerken die niet met deze muzikale uitdagingen mee kunnen komen.
Aanbiddingsleiders worden in de rol van rockster gedrongen, maar ze zijn dienaren.

Sleutelvragen:


- Als je de aanbidding leidt, richt jij je dan op het opwekken van emoties?

- Welke rol spelen emoties in de aanbidding?

- Hoe kunnen we over-emotionele aanbidding vermijden en tegelijk niet een te formele benadering hebben?
- Popliedjes zijn meer bedoeld om gevoelens over te brengen dan intellect. Ben je het hier mee eens?

- Hoe kunnen aanbiddingsleiders vermijden dat ze als rockster gezien worden?

- Hoe kun je de mensen dienen door het leiden van de aanbidding?

4. Het belang van techniek.


Wat kunnen we leren van het lied Amazing Grace?
1. Het is ontstaat uit een diepe persoonlijke en bovenal werkelijke ervaring van God.
2. Het heeft een sterke, simpele structuur.
3. Het gebruikt allerdaagse taal en beelden. (voor de tijd waarin het gemaakt werd)
4. Het heeft theologische diepgang.


Techniek is belangrijk. Het neemt niet de noodzaak van gebed, overdenking en bijbelstudie weg, maar helpt deze disciplines vrucht te laten dragen.

Hoe meer gedisciplineerd je bent in het schrijven, hoe beter het lied zal worden en meer dienstbaar zijn aan de inspiratie achter het lied.

Controleer of je woorden werkelijk betekenen wat jij denkt dat ze betekenen.

Vermijd clichés en gemengde metaforen.

Houd je rijmwoorden simpel en sterk.

Wees consistent met rijmwoorden en aantal lettergrepen.

Vermijd woorden die een dubbele betekenis hebben, tenzij dit juist de bedoeling is.

Neem de tijd om je werk te ontwikkelen en veranderingen aan te brengen.

Blijf leren, van hedendaagse schrijvers, klassieke werken en van mensen die je vertrouwd.

 

Sleutelvragen:

 

- Onderzoek je eigen werk. Wat zou je willen veranderen en waarom?

- Test je werk bij anderen. Is er een groep van kritische supporters die je helpen je liederen te verbeteren?

- Welke lied of tekst schrijvers bewonder je? Onderzoek hun werk. Ontleed het en ontdek hoe het in elkaar zit.

- Laat je rusttijd toe in je schrijven? Of ben je gehaast om het af te hebben?

- Besteed je tijd om gericht je woorden te oefenen? Heb je ooit geprobeerd in een andere vorm te schrijven, om te zien hoe dat gaat?

5. Het gebruik van bijbelse taal.

 

Dat iets in de bijbel staat betekend nog niet dat het een goede liedtekst is.

We moeten de hoeveelheid bijbelse taal zoveel mogelijk beperken.

Probeer waar mogelijk nieuwe beelden te vinden de een hedendaagse relevantie hebben.

Neem het risico; probeer je taal en beelden modern en simpel te houden.

Haal niet simpelweg de Bijbel aan, onderzoek en leg uit.

 

Sleutelvragen:

- Knip en plak je simpelweg bijbelteksten in je liederen?

- Gebruik je bijbels taal om je liederen meer spiritueel te laten lijken?

- Kijk om je heen naar de wereld waarin je leeft. Wat zijn alledaagse onderwerpen en beelden in de levens van mensen?

- Onderzoek het werk van grote liedschrijvers en dichters. Welke beelden gebruiken zij? Kun je die ook gebruiken?

- Zijn er allerdaagse voorwerpen die als metafoor voor Gods koninkrijk kunt gebruiken?

- Als je een bijbelse metafoor wilt gebruiken onderzoek je dan wat deze precies wil zeggen? Kan dit ook met een hedendaagse metafoor gezegd worden?

- Bewaar je nauwgezet metaforen en beelden, gebruik je een logboek voor ideeën?

 

Tien geboden voor liedschrijvers:

 

1. Neem het serieus.

Het is een grote verantwoording om de boodschap van God door te geven. Zorg dat je dit goed doet, precisie is belangrijk.

 

2. Werk hard aan je vaardigheid.

Oefen, oefen, oefen. Wees niet snel tevreden. Probeer steeds een tree hoger te komen.

 

3. Laat ieder woord er toe doen.

Wees bereid elk woord dat je gebruikt te rechtvaardigen. Vermijd herhaling. Streef naar eenvoud.

 

4. Test je teksten.

Laat ze aan anderen lezen en ontleden. Probeer het opnieuw en maak het nog sterker.

 

5. Deel de last.

Werk samen met tekstschrijvers en dichters, predikers en leraren. Zoek naar ontwikkeling en bemoediging in de kerk. Zoek mensen die van woorden houden en laat ze over God spreken.

 

6. Houd nooit op met leren.

Lees goed poëzie, goede liedteksten, het werk van grote gezangenschrijvers. Leer ervan, kopieer het niet. Geef wat je leert een nieuwe vorm in je eigen werk.

 

7. Gebruik geen oude woorden als de nieuwe net zo goed zijn.

Sommige woorden hebben geen vervanging. Maar als er een modern alternatief is, gebruik dit. Onze dagelijkse taal kan heilig zijn.

 

8. Vind nieuwe beelden.

Verwerp versleten beelden en plaatjes. Gebruik ze niet omdat ze nu eenmaal in de bijbel staan. Vind beelden die het hart raken, beelden die mensen met nieuwe ogen laten kijken.

 

9. Vertel over God.

Vermijd introspectie en zelfgerichtheid. Aanbidding is een reactie naar God. Op een dag ben jij er niet meer, maar je woorden leven verder, als ze gaan over degene die was, is en er eeuwig zal zijn.

 

10. Ga dieper.

Diepe liederen ontstaan uit diepe ervaringen. Overdenking telt. Wandel je eigen weg met God een breng ons daarvan iets terug.

 

Wat maakt een dienstbare liedtekst?

 

1. Een dienstbaar lied brengt de mensen niet in verwarring door taal die ze niet begrijpen of beelden die zo uitgehold zijn dat niets meer zeggen. Het zoekt nieuwe wegen om tijdloze waarheid uit te drukken. Nieuwe beelden om de realiteit van God in de levens van aanbidders te brengen.

 

2. Een dienstbaar lied probeer niet te showen of slim over te komen. Het gaat niet om het kunstje of de techniek. Integendeel, het is het product van goede techniek, niet alleen maar een oefening in rijm of versstructuur.

 

3. Een dienstbaar lied is simpel en eenvoudig te bevatten. Het is een weg naar aanbidding en begrip. Dienstbare liederen zijn geen ingewikkelde poëzie, ze zijn gemaakt om gezongen en begrepen te worden.

 

4. Een dienstbaar lied is realistisch. Het sluit aan bij het allerdaagse leven en laat de mensen zich identificeren met de inhoud.

 

5. Het dienstbare lied bemoedigd mensen om dieper te gaan. Er is altijd meer om te ontdekken en te zien over de grootheid van God.

 

 

Een lied met deze kwaliteiten kan alleen als een gave van God komen, meer als een combinatie van gaven van God. Het is Gods genade, die samenwerkt met de vakmanschap en kunstzinnigheid van de schrijver. De liederen met deze kwaliteiten zijn de liederen die blijven.