Selectie-uitgangspunten voor NieuwLied.nl
NieuwLied wil een platform zijn voor originele Nederlandstalige samenzangliederen.
We willen graag Nederlandse liedschrijvers de ruimte bieden om hun materiaal vrij ter beschikking te stellen. We geloven dat het goed is dat er vanuit onze eigen gemeentes en cultuur liederen gebruikt worden die aansluiten bij wat in ons land leeft. Vertaalde liederen kunnen heel geslaagd zijn, maar vaak valt er door de vertaling iets van de oorspronkelijkheid weg, tevens komen ze uit een andere achtergrond.

NieuwLied wil naast lofprijs en aanbiddingsliederen vooral ruimte bieden aan liederen met thema's waarover weinig te vinden is. Hiermee bedoelen we o.a. liederen over worsteling en lijden, liederen waarin verdriet en rouw een plek kunnen hebben. Thema's zoals getuigen zijn en omzien naar je naaste. Liederen die gaan over eenheid en gemeente zijn. En ook liederen voor de kerkelijke feestdagen en bijzondere gelegenheden.
Deze thema's zullen verder aangevuld worden naar gelang het aanbod van liederen.

Voor de selectie zijn er een aantal musici en theologen die meekijken of de liederen geschikt zijn. NieuwLied wil de breedte van de kerk dienen en heeft als uitgangspunt de geloofsbelijdenis van de Evangelische Alliantie.

Dit zijn de voorwaarden waarop we de liederen selecteren:

Bijbelgetrouwheid
Liederen moeten kloppen met de bijbelse boodschap en met het beeld van God en mensen. Teksten moeten niet uit hun verband gehaald of bedenkelijk geïnterpreteerd zijn.
Het gaat niet om letterlijke bijbelteksten, maar om de hedendaagse vertaling in overeenstemming met de Geest van het Woord. Een lied moet tijdloze waarheid overbrengen en vanuit Gods realiteit spreken.

Goed Nederlands
Het moet taalkundig goed in elkaar zitten, de zinsopbouw maar ook het gebruik van beelden en metaforen moet kloppen. Het taalgebruik moet algemeen begrijpelijk zijn, maar ook niet te simplistisch. Het moet realistisch zijn en zo dat men zich ermee kan identificeren.

Duidelijk thema
Een lied moet een helder beeld geven van wat het wil zeggen. Alles wat het lied heeft moet die zelfde richting wijzen of bijdragen aan het verhaal van het lied. Het thema zou je in een paar woorden moeten kunnen omschrijven, wil een lied ook daadwerkelijk aanspreken. Het gaat om de inhoud, niet om een samen voegsel van mooie (rijm) woorden.

Goed zingbaar
De melodie, het ritme en de sfeer moeten kloppen met het thema van het lied.
De woorden en klemtonen moeten goed lopen in de melodie.
Het lied moet na één keer luisteren op te pakken zijn, zonder dat het al te voorspelbaar is. Er moet echtheid en overtuiging spreken uit tekst en melodie.

Hoe in te sturen?
Per email aan Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. , in eerste instantie de tekst, liefst ook een mp3, dit kan eventueel ook in tweede instantie als je reactie ontvangt voor verdere beoordeling.
NieuwLied voelt zich geheel vrij om liederen wel of niet te accepteren, het is voor ons niet haalbaar om dit per lied te motiveren. We willen per maand een paar liederen toevoegen die goed bruikbaar zijn en een goede aanvulling vormen op wat er is. Soms kan het lang duren voordat je iets hoort. We ontvangen het liefst liederen die uitgeprobeerd zijn in de eigen gemeente en daar goed ontvangen worden. Als een lied geplaatst gaat worden is er minimaal een redelijke mp3, de teksten, de akkoorden en liefst ook bladmuziek van nodig. Verder moet je zelf de auteursrechten regelen. Het eenvoudigst is het om de tekst (of een set teksten) bij de belastingdienst te registreren. (zie deze link voor meer info)