Wij verwachten
Wij verwachten Jezus terugkomst,
die beloofd is in Gods woord
als de doden zullen opstaan,
ieder die Zijn roepstem hoort.
Wij verwachten eeuwig leven,
met Zijn heerlijkheid bekleed,
zullen wij met Hem regeren,
komt een eind aan al het leed.

Refr. Wij verwachten, wij volharden,
blijven waakzaam tot het eind,
tot die nieuwe dag zal komen
en het kwaad voorgoed verdwijnt.
Wij verwachten, wij verlangen,
naar de tijd die komen zal,
als God zelf bij ons zal wonen,
vrede heerst dan overal.

Wij verwachten en geloven
dat de schepping wordt bevrijdt,
van het juk van alle zonde
en van de vergankelijkheid.
Die verwachting doet ons werken
geeft ons dagelijks leven zin,
waar wij nu met tranen zaaien,
brengt de oogst ons straks gewin.


2 Petrus 3:13 Romeinen 8:19-21 1 Thessalonisenzen 1:10. Filip Leenman 4-2003
Downloaden:
muziek gitaar sheet mp3 midi

Luisteren: