Verwachting
1 Hij is Koning
2 De toekomst draagt Uw naam
3 Geef ons vrede
4 Hoopvolle toekomst
5 Niets meer
6 Wij verwachten
7 Wie de Heer verwachten