Wees mij genadig, psalm 51
Wees mij genadig, o God, in Uw trouw,
geef mij erbarmen, aanvaard mijn berouw,
was mij van zonden en reinig mijn hart,
mijn slechte daden ze brachten slechts smart,
U ziet mijn falen, U kent al mijn schuld,
spreekt U een oordeel, het recht wordt vervuld.

Vanaf mijn geboorte, ben ik zondig mens,
maar U wilt mij leren, te zijn naar uw wens;
in waarheid te leven, vervuld van Uw licht,
Uw wijsheid als baken waar ik mij naar richt,
neem weg mijn zonden, want dan ben ik rein,
en zuiver, zelfs witter dan sneeuw zal ik zijn.

O, geef mij weer vreugde en blijdschap voor U,
U heeft mij gebroken, herstel mij toch nu.
Doe weg voor Uw ogen, mijn zonde en schuld,
vernietig de aanklacht, geef kracht en geduld,
o God, kom en schep toch een rein hart in mij,
vernieuw mij van binnen, maak mij sterk en vrij.

Verban mij niet van U, maar wees mij nabij
laat Uw geest niet wijken, herstel haar in mij.
Dan zal ik getuigen tot ieder die hoort,
van waarheid en leven die spreekt uit Uw woord,
ik wil hen die dwalen, Uw weg leren gaan,
dat zondaars zich keren en recht voor U staan.

U geeft ons leven en redt mij van dood,
ik open mijn lippen, mijn stem maakt U groot.
U wilt geen offers met huichel gebracht,
wat zwak is en kwetsbaar, heeft U niet veracht.
Ik geef U mijn hart Heer, gebroken en klein,
zo mag ik volkomen tot eer van U zijn.

naar psalm 51 NBV Filip Leenman 2005
Downloaden:
muziek gitaar sheet mp3 midi

Luisteren: