Heer wij komen tot U
Heer wij komen tot U, gebroken en beschaamd,
hunkerend dat U ons weer heel maakt.
We schieten vaak zoveel te kort
en voelen ons zo zwak,
wij bidden dat Uw liefde ons aanraakt.
Wij roepen: Abba, Vader, zie ons hier voor U staan,
verleen ons Uw genade en leer ons Uw weg te gaan,
ja Heer wij nemen U aan.

Jezus in Uw waarheid komt alles aan het licht;
zelfzucht en de trots die ons blind maakt.
Doordat U voor die zonden stierf,
maakt U ons daarvan vrij,
wij danken dat Uw liefde ons nieuw maakt.
Wij roepen: Abba, Vader, zie ons hier voor U staan,
verleen ons Uw genade en leer ons Uw weg te gaan,
ja Heer wij nemen U aan.

Want U alleen heeft woorden van leven
en geeft ons een zinvol bestaan,
en U alleen kunt ons vervulling geven,
ja, tot wie zouden wij gaan?

Wij roepen: Abba, Vader, zie ons hier voor U staan,
verleen ons Uw genade en leer ons Uw weg te gaan,
ja Heer wij nemen U aan.

Galaten 4:6 Johannes 6:68 Filip Leenman 2003
Downloaden:
muziek gitaar sheet mp3 midi

Luisteren: