Wat een genade
Het licht is gekomen om te schijnen in duisternis
Bracht de genade en de waarheid; woonde bij ons
De Vader verborgen, is nu geopenbaard
Door Zijn Zoon is Hij aan ons bekend gemaakt

Heel mijn hart wil ik U geven, Zoon van God
Met heel mijn ziel zal ik U volgen, Heer
Verander mij en vorm mij naar uw evenbeeld
Wat een genade, U te kennen, Heer

Vervloekt en verlaten, de straf gedragen,
U stierf aan het kruis
Uw offer van liefde, bracht overwinning,
brengt dwalenden thuis

Mijn zonden vergeven, bestemd voor heerlijkheid
Uw wetten geschreven op mijn hart

Heel mijn hart wil ik U geven, Zoon van God
Met heel mijn ziel zal ik U volgen, Heer
Verander mij en vorm mij naar uw evenbeeld
Wat een genade, U te kennen, Heer
U te kennen, Heer

Wat een genade U te kennen Heer
Wat een genade U te kennen Heer
Wat een genade U te kennen Heer
Wat een genade U te kennen Heer

Heel mijn hart wil ik U geven, Zoon van God
Met heel mijn ziel zal ik U volgen, Heer
Verander mij en vorm mij naar uw evenbeeld
Wat een genade, U te kennen, Heer
U te kennen, Heer

tekst en muziek: Ramon Plakke, Auke Veenemans CD: Luid, meer info: www.ramonplakke.nl

Downloaden:
muziek sheet mp3

Luisteren: