Toewijding
1 Sta sterk
2 Wat een genade
3 Koning in nederigheid
4 God van genade
5 Wees mij genadig, psalm 51
6 Heer wij komen tot U