Bescherm mij God, psalm 16
Bescherm mij, God, ik schuil bij u,
want er is niemand boven U,
ik vind geluk in U steeds weer,
en roep het uit; U bent mijn Heer.

Hoe ook de wereld trekt of lokt,
ik dien geen andere macht of god,
want wie hen volgt wacht veel verdriet,
maar ik aanvaard hun invloed niet.

U bent mijn erfdeel, rijk en goed,
een beker die mij laaft en voedt,
ik weet mijn lot ligt in Uw hand.
mijn toekomst is een lieflijk land,

Ik prijs U, HEER die inzicht geeft,
zelfs 's nachts tot mijn geweten spreekt,
ik houd mij oog op U gericht,
U steunt mij zodat ik niet zwicht.

Daarom verheugt zich heel mijn hart
en juicht mijn ziel, bevrijdt van smart,
ik voel mij veilig en beschut,
U redt mij uit de diepste put.

U wijst de weg die leven brengt,
U die mij zoveel vreugde schenkt;
in Uw nabijheid kom ik thuis,
voor altijd veilig in Uw huis. 2x

naar Psalm 16 NBV
Downloaden:
muziek gitaar sheet mp3 midi

Luisteren: