Man van smarten
Wie wil dit woord geloven,
wie kan Gods plan verstaan,
aan wie maakt Hij het openbaar ?
Hij kwam hier zonder luister,
geen uiterlijk vertoon,
Hij was geen held of redenaar,
maar Hij was een man van smarten,
verstoten en veracht
verscheurt door angst en verdriet
mishandeld en geslagen,
verdroeg Hij alle spot
maar toch gaf Hij zijn weerwoord niet

Hij was het lam dat werd doorstoken,
zo droeg Hij onze zondeschuld
voor jou en mij werd Hij verbroken,
en hierdoor werd de wet vervuld.

Al was Hij zonder zonde,
toch droeg Hij onze straf
en sprak Hij: Heer Uw wil geschied,
en gaf Zijn eigen leven,
tot in de donkere dood
toen zelfs de Vader Hem verliet,

Hij was het lam dat werd doorstoken,
zo droeg Hij onze zondeschuld
voor jou en mij werd Hij verbroken,
en hierdoor werd de wet vervuld.

maar de dood kon Hem niet houden,
voel hoe ze op haar grondvest beeft
Hij verbrak de sterkste banden,
want Jezus, Hij leeft ja Hij leeft.

Hij is het Lam dat is verrezen,
God heeft Hem uit de dood bevrijd
aan Hem is alle macht gegeven,
en Hij regeert in eeuwigheid
Hij heeft het koningschap verkregen,
bekroont met macht en majesteit
Jezus Uw Naam die zij geprezen,
U brengt ons naar Uw vrederijk.

naar Jesaja 53 tekst& muziek: Filip Leenman 4/93
Downloaden:
gitaar sheet mp3

Luisteren: