Zie hoe Jezus lijdt voor mij
Zie hoe Jezus lijdt voor mij
Aan het kruis de dood nabij
Die voor mij het oordeel draagt
Hij die tot zonde wordt gemaakt
Wat een offer – Hij voor mij!
Wie wil worden zoals Hij?
Zoveel pijn, ongerechtigheid
is op Hem die voor mij strijdt

Zie hoe Jezus biddend strijdt
Met de pijn, verlatenheid
Zo alleen, verwond roept Hij
Mijn God, waarom verlaat U mij?!
Zie wat Jezus heeft gedaan
in zijn lijden heeft doorstaan
Zoveel liefde verwondert mij
Niemand heeft zo lief als Hij

Als de Heer zijn leven geeft
Vlucht de dag, de aarde beeft
Zelfs de dood verliest haar macht
Als Jezus roept; het is volbracht!
Waarlijk Hij is zoon van God
Die voor ons gekruisigd wordt
Door zijn wonden genezen wij
in zijn dood maakt Hij ons vrij

Heel de schepping slaakt een zucht
Zij ontwaakt, het duister vlucht
Jezus leeft, is opgestaan
Hij roept ons uit de dood vandaan
Juicht want Hij, mijn Here leeft
Hij die overwonnen heeft
Nooit meer tranen, en nooit meer pijn
Nooit van God verlaten zijn

Tekst: Hans Maat
Muziek: Elbert en Niek Smelt


tekst en muziek:
Downloaden:
muziek sheet mp3

Luisteren: