Juich hosanna
Refrein:
Juich, hosanna
roep het uit van vreugde
Jeruzalem je koning komt
Verhef dan je poorten
Laat zegevierend ingaan
Yeshua, Messias
Prijs Davids grote zoon

Nederig rijdend op een veulen
Gods vrederijk kondigt Hij aan
Niet door geweld, maar door Zijn lijden
Zijn rijk zal in eeuwigheid bestaan )2x

Refrein

Snij palmtakken af en leg vol eerbied
je jas als een loper op het pad
Blinden gaan zien verlamden lopen
De kinderen zingen het op straat: ) 3x

Wij zullen Hem zien
die ons heeft liefgehad
Als Hij verschijnt in licht en Majesteit
Hij komt, hosanna, als rechter op de wolken
Jeruzalem, je koning komt!

Gezegend die komt in de naam van de Heer


Tekst: Elbert Smelt
Muziek: Elbert Smelt en Adrian Roest
Downloaden:
muziek sheet mp3

Luisteren: