Zing een nieuw lied voor de Heer
Zing een nieuw lied voor de Heer, heel de aarde
en verkondig dag aan dag dat Hij ons redt.
Maak aan iedereen bekend, Zijn wonderdaden,
want het plan van onze God wordt niet belet.

Glans en glorie gaan voor Hem uit,
macht en luister vult Zijn heiligdom.
Buig nu voor Hem, vol van ontzag,
geef Hem eer en erkenning,
die alleen aan Hem toekomt.

Zeg het aan de volken voort: de Heer is koning
en Hij oordeelt iedereen naar recht en wet.
Dat de hemel zich verheugt, de aarde jubelt,
want Hij heeft de wereld stevig vastgezet.

Glans en glorie gaan voor Hem uit,
macht en luister vult Zijn heiligdom.
Buig nu voor Hem, vol van ontzag,
geef Hem eer en erkenning,
die alleen aan Hem toekomt.


Al wat leeft, wees verblijd,
want de Rechter van de aarde Hij komt echt.
Hij is zuiver, Hij is trouw,
door Zijn oordeel maakt Hij alles goed en recht.

Glans en glorie gaan voor Hem uit,
macht en luister vult Zijn heiligdom.
Buig nu voor Hem, vol van ontzag,
geef Hem eer en erkenning,
die alleen aan Hem toekomt.
naar Psalm 96 NBV
Downloaden:
muziek gitaar sheet mp3 midi

Luisteren: