Gezegend is de Vader
1 Gezegend is de Vader,
die ons gezegend heeft.
Ons liefdevol gekozen
en deel aan Christus geeft.
Met Hem zijn wij gestorven,
begraven in zijn dood,
om opgewekt te leven;
te leven van de hoop!

2 Geworteld zijn in Christus,
die ons zijn vruchten geeft,
van hoop, geloof en liefde;
de vruchten van de Geest.
Vergevende de ander,
Verdragende elkaar,
gekleed in medeleven;
zo dienen wij elkaar!

3 Geprezen is de Vader,
die ons verzekerd heeft,
van liefde en genade;
een leven door de Geest.
Wat kan ons van Hem scheiden?
Geen leven en geen dood.
Wij roepen: Abba Vader:
Uw goedheid is zo groot!

Naar Efeze 1 & 2 en Kol 2 & 3 Muziek: Adrian Roest Tekst: Hans Maat
Downloaden:
muziek sheet mp3

Luisteren: