Elk geluid
Elk geluid dat wij maken,
elke snaar die wij raken,
elke ster aan de hemel is voor U.
Elk seizoen van ons leven,
elk talent dat wij kregen,
al ons goud en ons zilver is voor U.

U was er altijd, God van de eeuwen.
U schiep de lichten in de nacht.
U komt met kracht

Refrein:
Wij buigen neer en geven glorie.
U bent de Heer:
het draait om U.
U richt ons op,
en laat ons dansen,
o Zoon van God,
de Morgenster.

Variatie:
De hemel juicht en bergen buigen.

tekst en muziek: Gerald Troost, van de CD 'Als de stilte spreekt' 2009
Downloaden:
muziek sheet mp3

Luisteren: