Toen op de berg vol vuur en rook,
de wet werd neergeschreven,
onthulde God zijn wil aan ons,
hoe recht en goed te leven,
te zorgen voor de armen en de weduwe en wees,
dat je aan de vreemdelingen brood en toevlucht geeft.

Dit is het hart van God,
dat uitgaat naar gebrokenen,
naar ieder mens in nood.
Dit is het hart van God,
dat omziet naar de armen en
het zwakke niet verstoot.
Leer mij te geven en te dienen, Heer,
leer mij te leven, naar Uw hart steeds meer.

Toen Jezus op de aarde was,
als een van ons hier leefde,
zocht Hij de zondaar en de dief
om hen weer hoop te geven,
de zieken en verstotenen liet Hij niet buiten staan,
de moeders met hun kinderen niet zonder zegen gaan.

Dit is het hart van God,
dat uitgaat naar gebrokenen,
naar ieder mens in nood.
Dit is het hart van God,
dat omziet naar de armen en
het zwakke niet verstoot.
Leer mij te geven en te dienen, Heer,
leer mij te leven, naar Uw hart steeds meer.


wat je voor je naaste deed in Mijn Naam,
zegt de Heer, dat heb je ook voor Mij gedaan.......

Geef ons een hart als U, dat uitgaat naar gebrokenen,
naar ieder mens in nood.
Geef ons een hart als U, dat omziet naar de armen en
het zwakke niet verstoot.
Leer mij te geven en te dienen, Heer,
leer mij te leven, naar Uw hart steeds meer.


gemaakt voor TEAR tegen armoede
Downloaden:
gitaar sheet mp3

Luisteren: