Laat mij kijken met Uw ogen
naar de mensen om mij heen,
maak mij open en bewogen,
voor wie ziek is of alleen.
Leer mij luisteren naar hun noden,
naar de vragen en de pijn,
vul mijn hart met mededogen,
om Uw troost en hulp te zijn.

Geef mij vuur, geef mij passie voor Uw koninkrijk,
dat mijn leven Uw liefde zichtbaar maakt.
Ik wil werken en spreken van gerechtigheid,
omdat U mijn hart heeft aangeraakt.


Naar Matth. 9:35-38


Downloaden:
muziek gitaar sheet mp3 midi

Luisteren: