Wij zijn niet van deze wereld,
maar toch ligt hier onze taak,
om het licht van Jezus liefde uit te dragen,
door de kracht die God ons geeft,
laten wij in woord en daad,
het geloof zien als het antwoord op de vragen.
Wie verlangt naar echte vrede
en wie hongeren naar recht,
heeft voor de Ene Ware Koning
al de loper uitgelegd...

Want de Koning komt,
om Zijn vrederijk te brengen,
ja de Koning komt,
Hij maakt alles nieuw en goed,
als de Koning komt,
dan zal ieder hoofd zich buigen,
brengt Hij waarheid,
recht en troost in overvloed.

Wij zijn niet als deze wereld,
maar in dienstbaarheid en trouw,
staan wij klaar om onze medemens te helpen,
door de liefde die ons drijft,
reiken onze handen uit,
om de tranen van de treurenden te stelpen.
Wie er omziet naar zijn naaste
en wie handelen naar recht,
heeft voor de Ene Ware Koning
al de loper uitgelegd...

Want de Koning komt,
om Zijn vrederijk te brengen,
ja de Koning komt,
Hij maakt alles nieuw en goed,
als de Koning komt,
dan zal ieder hoofd zich buigen,
brengt Hij waarheid,
recht en troost in overvloed.


gemaakt voor de weekvangebed 2007, nav dit thema.
Downloaden:
muziek gitaar sheet mp3 midi

Luisteren: