1 Wij geloven,
in een keerpunt in de tijd,
als Jezus komt in heerlijkheid;
een dag van diep ontzag en spijt.
Wij geloven,
In de victorie van het kruis,
in een altijddurend thuis;
de dood voorbij, het leven tegemoet!

Pre-chorus
In U alleen kunnen wij vallen en weer opstaan.
Door U alleen staan wij sterk!
Met U zullen wij leven in uw koninkrijk.

Refrein
Wij verwachten en geloven,
dat Uw rijk eens komen zal:
Overvloedig niet te stuiten,
bruisend als een waterval,
smelten onze stemmen samen
in een hemels lofgezang;
voor onze koning, Heerser van ’t heelal!

2 Wij geloven,
in een kerk God toegewijd,
door Jezus Christus vrijgepleit;
een kerk die leeft en Hem belijdt.
Wij geloven,
In de victorie van Gods rijk,
overwinning in de strijd;
de nacht voorbij, met haast hem tegemoet!

muziek: Tobias Plansoen/ Elbert Smelt/Kinga Ban tekst: Elbert Smelt/Hans Maat
Downloaden:
muziek sheet mp3

Luisteren: