Alle macht – in de hemel, op de aarde.
Alle kracht – van het koninkrijk.
Is aan Hem – tot aan het eind der tijden.
Hij regeert – tot in eeuwigheid.

Daarom gaan wij nu op weg in de wereld,
In hoop en vertrouwen op Hem die regeert.
Om mensen vergeving en recht aan te zeggen,
In naam van de Vader, de Zoon en de Geest.

Alle macht – in de hemel, op de aarde.
Alle kracht – van het koninkrijk.
Is aan Hem – tot aan het eind der tijden.
Hij regeert – tot in eeuwigheid.

Op bergen, in dalen, rivieren, woestijnen,
Het Woord van bevrijding gaat overal heen.
Hij zal ons vergeven, genezen, herstellen,
En waar we ook heen gaan, we zijn niet alleen.

Alle macht – in de hemel, op de aarde.
Alle kracht – van het koninkrijk.
Is aan Hem – tot aan het eind der tijden.
Hij regeert – tot in eeuwigheid.
Alle macht!

tekst: Antoine Houben  (tekst)  
muziek: Antoine Houben, Marc de Loyer, Leindert Boogaard, Erica Laros
Downloaden:
muziek gitaar sheet mp3

Luisteren: