Wijs mij de weg naar Bethlehem
Wijs mij de weg naar Bethlehem,
het lijkt zo eindeloos ver.    
In deze nacht hoor ik een stem,
zie ik een licht, een ster. 
Vertel mij dan tot wie ik ga;
een Koning, kwetsbaar klein,
die wacht tot ik naar binnenga
om dichtbij Hem te zijn.

Wijs mij de weg naar Bethlehem,
mijn Koning tegemoet.
Als nergens anders plaats meer is, 
leid mij dan naar U toe.    
Toon mij hoe U Verlosser bent
als Koning, zonder kroon.   
U heeft uw rijkdom afgelegd:
Zo bent U Mensenzoon.    

In deze nacht aanbid ik hem,
zit aan zijn voeten neer.
Met lege handen zie ik hem,
mijn koning die ‘k vereer.  
U toont het beeld van God aan mij,
zijn menselijk gezicht. 
O kind van vrede, Gods geheim, 
dat heel mijn hart verlicht.   
   

tekst: Anneke van Dijk-Quist & Hans Maat, muziek: Anneke van Dijk-Quist

Downloaden:
muziek sheet mp3

Luisteren: