Hoor Israël
Er is een volk door God gekozen, om tot Zijn licht te zijn,
het werd uit slavernij gedragen, op reis door de woestijn.
Het heeft de wet van God gekregen, een woord van zuiverheid,
een leidraad voor het goede leven, dat ons in waarheid leidt.

Hoor Israël, o volk van God,
keer weer terug naar Zijn gebod,
Hij zal Zijn liefde nooit verlaten,
jij hoort bij Hem.
Jeruzalem, verscheurde stad,
de Redder komt straks op jouw pad,
Hij zal zich over jou ontfermen,
jij bent van Hem.

En uit dit volk is voortgekomen, de ware Vredevorst,
de Zoon van God en de Messias, die van het kwaad verlost.
Door Israël werd Hij verworpen, zij namen Hem niet aan,
toch is dit ons tot heil geworden, Gods werk is doorgegaan.

Hoor Israël, o volk van God,
keer weer terug naar Zijn gebod,
Hij zal Zijn liefde nooit verlaten,
jij hoort bij Hem.
Jeruzalem, verscheurde stad,
de Redder komt straks op jouw pad,
Hij zal zich over jou ontfermen,
jij bent van Hem.

Maar dit geheim is ons ontsloten, God laat Zijn volk niet gaan,
al zijn zij nu nog ongehoorzaam, straks nemen zij Hem aan.
Als alle volken zijn gekomen, zoals Gods woord vertelt,
zal Israël zich tot God keren, wordt zij in eer hersteld.

Hoor Israël, o volk van God,
keer weer terug naar Zijn gebod,
Hij zal Zijn liefde nooit verlaten,
jij hoort bij Hem.
Jeruzalem, verscheurde stad,
de Redder komt straks op jouw pad,
Hij zal zich over jou ontfermen,
jij bent van Hem.


tekst: Filip Leenman, 2010, naar Romeinen 11
muziek: Naomi Shemer (oorspronkelijke hoor-Israel: Yerushalayim shel zahav. 1967)
Downloaden:
muziek sheet midi