Gebed voor Israël
Door de eeuwen zwierf een volk,
voortgedreven en vervolgd.
In verdrukking hield het stand,
smachtend naar een vaderland.

refrein:
God van toekomst en verleden,
sterk Uw volk met hoop en kracht,
geef het wijsheid, schenk het vrede,
in het land waar U hen bracht.

In Europa's zwartste nacht,
werden velen omgebracht.
Uit de as van dood en pijn,
rees een volk nog zwak en klein.

In het vroeger vaderland,
kwam een nieuwe staat tot stand.
Dwars door strijd en grote druk,
vocht men moedig voor geluk.

Van het dorre, droge zand,
maakte ze een vruchtbaar land.
Hoop bloeit op in de woestijn,
laat het tot een teken zijn!

In de dreiging om hen heen,
stond het volk heel vaak alleen.
Maar door trouwe vriendschapsband,
kwam er uitkomst, hield het stand.

En nog altijd brengt de strijd,
dat men aan twee zijden lijdt.
Heer, hoe lang nog duurt dit voort?
kom, vervul Uw hoopvol Woord.


Op de melodie van het Israëlisch volkslied Ha-Tikwa, ' de Hoop'
ook bekend als 'Door de wereld gaat een woord'
Tekst: Filip Leenman mei 2008, 60 jaar Israël.
Downloaden:
muziek gitaar sheet midi