Zegenbede voor het bruidspaar
melodie als Psalm 134.

Richt beiden nu op God uw oog,
verwacht de zegen van omhoog,
en kniel aanbiddend voor uw Heer,
leg zo uw leven voor Hem neer.

Dat God u zegent en behoedt,
Zijn aangezicht nu lichten doet,
dat Hij genadig op u ziet,
u steeds Zijn volle vrede biedt.

Dat bidden wij in Jezus' naam.
Waarlangs straks ook uw wegen gaan,
waarheen de Heer uw huwelijk leidt,
Hij zegene U te allen tijd.


O Vader, ga Gij zelf vooraan,
wil dagelijks hen terzijde staan;
wees ook in 's levens nood en nacht
hun God, hun helper, groot in kracht.

O Zoon, geef dat dit trouwverbond,
steeds in Uw liefde blijft gegrond,
want dan alleen houdt deze band,
zelfs bij de zwaarste stormen stand.

O Geest van God, maak hen bekwaam,
Uw weg altijd met vreugd te gaan.
Vervul hen, zodat zij tezaam,
God lovend in de wereld staan.


De eerste drie verzen zijn bedoeld als zegen voor het bruidspaar.
De laatste 3 verzen kunnen ook als slotzang gebruikt worden.

gemaakt door Kor Bolwijn.