Wij zijn samen het lichaam van Jezus
Wij zijn samen het lichaam van Jezus,
en Hij is van ons allen het Hoofd,
al zijn we verschillend,
als ieder zich inzet,
wordt zichtbaar dit werk van geloof.
En we dienen elkaar in de liefde,
met de gaven die Hij aan ons geeft,
zo groeien we samen tot volheid in Jezus
door de Geest waarmee Hij in ons leeft.

Laat ons één zijn,
in liefde en één in ons streven,
laat ons één zijn,
in zorg die we aan elkaar geven,
één lichaam, één Geest, één hoop, één geloof
in God onze Vader, die allen met liefde omgeeft,
opdat de wereld zal zien, dat Jezus leeft.Efeze 4:1-16, Filipenzen 2: 1-5, 1 Korithiers 12:12
tekst en muziek: Filip Leenman


Downloaden:
gitaar sheet mp3

Luisteren: