Zegen ons Heer
Goede herder, ga ons voor,
houdt ons in het rechte spoor.
Leer ons luist’ren naar Uw woord,
dat ons oor de klanken hoort
van uw roepstem die ons zacht
wijst waar ‘t stille water wacht.

Zegen ons Heer, zie ons aan;
Zeker ons broze bestaan.

Geef ons uit uw eeuw’ge bron
levend water, Jezus kom.
Leer ons steeds als u te zijn,
dienend groot en heersend klein.
Laat ons dragen, ongebukt,
slechts uw passend zachte juk.

Zegen ons Heer, zie ons aan;
Zeker ons broze bestaan.

Geest van God daal op ons neer,
zalf ons met Uw kracht o Heer.
Leg uw wijsheid in ons hart,
heilig ons, zet ons apart
van de wereld die ons roept,
ons van U te scheiden zoekt.

Zegen ons Heer, zie ons aan;
Zeker ons broze bestaan.

Pleit voor ons, verrezen Heer,
bij de Vader, keer op keer.
Uw vergeving duizendvoud
is ons leven, ons behoud.
Neem ons Vader in uw hand,
slechts door U houden wij stand.

Zegen ons Heer, zie ons aan;
Zeker ons broze bestaan.
Zegen ons Heer in uw Naam.


© Tekst en muziek: Antoine Houben 2006

Downloaden:
muziek gitaar sheet mp3

Luisteren: