Jezus is Heer
Het beeld van God is Hij
in Hem geloven wij
Jezus die als de Heer
heel de schepping regeert.
In wie de volheid woont
Hij, die Gods wezen toont
Want geen macht of heerschappij
is machtiger dan Hij

Refrein

U bent mijn hoop
Op heerlijkheid
U vult mij met
standvastigheid
Alles getuigt;
Jezus is Heer
de aarde juicht;
Heer van de kerk is Hij;
op Hem vertrouwen wij
Jezus die aan het kruis
heel de schepping verzoent
Die ons verlossing geeft
Hij, die de schuld vergeeft
want geen macht of heerschappij
is verhevener dan Hij

Refrein

De Zoon van God is Hij
van Hem getuigen wij
Jezus die overwint
ons zijn koninkrijk brengt
Als eerste opgestaan
Hij is ons voorgegaan
want geen kracht of heerschappij
brengt ons leven zoals Hij

Bridge
Heer leert U mij geloven
volmaakt in hoop, in zekerheid
dat ik bij U mag wonen
in uw huis tot in eeuwigheid
Refrein(2x)

muziek: Frank van Essen
tekst: Hans Maat

Downloaden:
muziek sheet mp3

Luisteren: