Wij zijn de rank
Jezus heeft ons uitgekozen, om Zijn leerlingen te zijn
en Zijn woorden uit te dragen; dat Hij redt van dood en pijn
hiervoor wil Hij ons gebruiken; als wij één in liefde staan,
zal de wereld gaan begrijpen, al wat Jezus heeft gedaan...

Wij zijn de rank, Jezus is de ware Wijnstok,
blijvend in Hem, en vertrouwend op Zijn woord,
zijn wij de rank, God de Vader is de Landman,
door Zijn werk in ons brengen wij veel vruchten voort.

Deze vrucht zijn alle werken, al wat goeds er wordt geklaard,
hoe wij omzien naar de ander, liefde tonen aan elkaar.
Soms moet Hij ons daarvoor snoeien, nemen wat Zijn plan niet dient,
daardoor zal het beter groeien, geven wij wat God verdient.

Wij zijn de rank, Jezus is de ware Wijnstok,
blijvend in Hem, en vertrouwend op Zijn woord,
zijn wij de rank, God de Vader is de Landman,
door Zijn werk in ons brengen wij veel vruchten voort.

Want uit Hem en door Hem en tot Hem is alles,
ja hoe diep en rijk de wijsheid van het plan door Hem bereid.
Want uit Hem en door Hem en tot Hem is alles,
Hem komt toe de eer en glorie tot in alle eeuwigheid....

Wij zijn de rank, Jezus is de ware Wijnstok,
blijvend in Hem, en vertrouwend op Zijn woord,
zijn wij de rank, God de Vader is de Landman,
door Zijn werk in ons brengen wij veel vruchten voort. 3x

Johannes 15:1-8 Romeinen 11:33,36 7-2003 Filip Leenman
Downloaden:
muziek gitaar sheet mp3 midi

Luisteren: