Vrij
Tussen zondig en rechtvaardig
Tussen verloren en weer thuis
Tussen schandelijk en waardig
Staat Jezus’ offer aan het kruis

Tussen goddeloos en heilig
Tussen gebrek en overvloed
Tussen onbeschermd en veilig
Staat Hij die vrijkocht met zijn bloed

Wat is de mens dat U om hem geeft?
Wie bent U dat U ons niet vergeet?

Wij zijn vrij gemaakt door Jezus
Zijn liefdesoffer geeft ons leven
Vrij om zijn liefde door te geven
Vrij om zijn genade uit te delen
Wij zijn vrij gemaakt!
Tussen veroordeeld en vergeven
Tussen gebonden en bevrijd
Tussen beschadigd en genezen
Staat Jezus’ offer voor altijd

Wat is de mens dat U om hem geeft?
Wie bent U dat U ons niet vergeet?

Wij zijn vrij gemaakt door Jezus
Zijn liefdesoffer geeft ons leven
Vrij om zijn liefde door te geven
Vrij om zijn genade uit te delen


tekst en muziek: Ramon Plakke, CD: Luid, meer info: www.ramonplakke.nl

Downloaden:
muziek sheet mp3

Luisteren: