Laat ons in die gezindheid leven
Laat ons in die gezindheid leven,
die Jezus Christus voor ons had,
Hij die aan God gelijk in wezen
zijn rechten voor ons over gaf.
Die als een slaaf zich heeft vernederd,
en aan het kruis zijn leven bood,
als mensenzoon zich heeft ontledigd,
gehoorzaam was tot in de dood.

Daarom heeft God Hem hoog verheven
en gaf aan Hem de hoogste naam,
opdat eens voor de troon van Jezus,
elk mensenkind zal moeten staan.
Want dan zal elke knie zich buigen
en elke mond zegt: Hij is Heer,
dan zal elk hart Hem dank betuigen,
brengt ieder God, de Vader eer.

Hij is Heer, dienstknecht en Heer,
Hij is Heer, dienstknecht en Heer,
Hij is Heer, dienstknecht en Heer,


Laat ons in die gezindheid leven,
die Jezus Christus voor ons had.Filippenzen 2:5-11
Downloaden:
muziek gitaar sheet mp3 midi