Jezus, Heer van alles
Jezus, Heer van alles, bron van hemels licht,
afdruk van Gods wezen, onthult Zijn aangezicht,
oorsprong van het leven, eersteling bent U,
alles U gegeven, hervindt zijn doel in U.

Wij aanbidden U, en buigen voor U neer,
Wij vereren U, belijden U als Heer,
want uit U en door U en tot U alleen
is alles, voor altijd, amen.

Jezus vol van wijsheid, leer aan ons Uw weg,
wees mijn Gids en voorbeeld, in wat ik doe en zeg,
leid mij in Uw waarheid, schenk Uw liefde nu,
ik wil alles geven, en vind mijn doel in U.

Wij aanbidden U, en buigen voor U neer,
Wij vereren U, belijden U als Heer,
want uit U en door U en tot U alleen
is alles, voor altijd, amen.

Hoofd van de gemeente, Bouwheer van dit huis,
brenger van verzoening en vrede door Uw kruis.
Opstanding en leven, hoop der heerlijkheid,
laat ons alles geven, zijn aan Uw doel gewijd.

Wij aanbidden U, en buigen voor U neer,
Wij vereren U, belijden U als Heer,
want uit U en door U en tot U alleen
is alles, voor altijd, amen.Kol. 1:15-20,27,28
Downloaden:
muziek gitaar sheet mp3 midi

Luisteren: