Vanuit uw heilige hemel
Vanuit Uw heilige hemel.
Volgt U heel mijn leven.
Mijn zitten en mijn gaan,
U kent het doel van mijn bestaan,
U kent het doel van mijn bestaan.

Mijn angsten en mijn dromen.
U kent mijn hart volkomen.
Vanaf de moederschoot, tot aan het naderen van de dood,

Ja tot het naderen van de dood.

Toen donk’re dagen kwamen.
En alle zicht ontnamen.
Van rust en vrede berooft, waar was de hulp die U had belooft.
De hulp die U had belooft.

Mijn toevlucht en mijn sterkte.
De hoop die U bewerkte,
Die veilig is en vast.
Ik gaf aan Jezus al mijn last.
Ja Jezus nam toen al mijn last.

Van kracht naar kruis, van kruis naar kracht.
Toen Jezus overwinning bracht.

Als bergen wank’len, de aarde beeft.
Mijn ziel is gerust, en weet, Jezus leeft.
Ik weet dat Jezus leeft!

Ik kom niet om in de strijd.
Maar zal U loven voor altijd.
Ik richt mij op en houd stand.
Niets kan mij roven uit Zijn hand.
Niets rooft mij uit Zijn hand.

De prijs betaalt, de weg is vrij.
Ik geef U alles, want U gaf Uzelf voor mij.

Tekst & Muziek: Hetty de Boer-Pasterkamp
Downloaden:
muziek sheet mp3

Luisteren: