Uw woord
Heer, uw woord is als de zon,
We zien waarheen we kunnen gaan;
waar u niet spreekt verdwalen wij,
of blijven bang en eenzaam staan.

Vader spreek, doe ons verstaan,
de wijsheid die uw woord ons geeft.
Leer toch ons hart stil luist’ren naar
het zachte fluist’ren van uw Geest.

Refrein (beurtzang)

m: Als het duister is -
v: laat uw woord ons licht zijn;
m: Waar verdeeldheid is -
v: spreek en maak ons één.
m: Als we zijn verkild -
v: laat uw stem ons warmen.
a: Waar u wordt gehoord -
a: blijft geen hart van steen.

Heer, uw woord, regen gelijk,
soms mild en zacht, soms harde tucht;
maar zonder dat is er geen groei,
en hierdoor draagt ons leven vrucht.

Landman zaai rijk met het woord,
bevrucht de akker van ons hart.
Laat lust noch last ons hinderen,
zodat wat groeit u eert en past.

Refrein

Bridge
Heer u sprak het eerste woord,
waar alles door ontstond;
Aan u is ook het laatste woord,
waarmee voltooiing komt


© Tekst en muziek Antoine Houben 18 juni 2006

Downloaden:
muziek gitaar sheet mp3

Luisteren: