Vader in de hemel
Vader in de hemel, U bent oneindig groot,
zo heilig en rechtvaardig, en zo ver van mij,
maar U zond ons Jezus, volmaakt Uw evenbeeld,
vol waarheid en genade en toch mens als wij...

Vader ik dank U, dat U mij heeft getoond,
Uw liefde en genade, door Uw eigen Zoon.
Ik prijs U voor het wonder,
dat U mij heeft gezocht,
en mij heeft aangenomen als Uw kind,
Vader ik ben door U bemind.

Vader God, door Jezus, mag ik bij U zijn,
vergeven en gereinigd door Uw werk in mij,
uit Uw Geest geboren, groei ik naar U toe,
mag ik met U leven, ben ik rijk en vrij...

Refrein.


Joh. 1:12-14 1 Joh 3:1, 4:9
Downloaden:
muziek gitaar sheet mp3 midi

Luisteren: