Mijn hart is vol van dank
Mijn hart is vol van dank,
voor U mijn God en Vader,
om alles wat U geeft,
Uw goedheid en genade,
U zond Uw eigen Zoon,
Hij gaf voor ons Zijn leven,
Zijn lijden en Zijn dood,
brengt ongekende hoop.

In U vind ik vrede en geluk,
kan mijn toekomst niet meer stuk,
ben ik veilig en geborgen,
in U komt mijn leven tot zijn doel,
is er passie die ik voel,
voor mijn medemens in nood.

Ik wandel op Uw weg,
in nederig vertrouwen,
op Uw waarachtig Woord,
kan ik mijn leven bouwen,
ik wil het goede doen,
en steeds het recht nastreven,
gedreven door geloof,
getuigend van de hoop.

In U vind ik vrede en geluk,
kan mijn toekomst niet meer stuk,
ben ik veilig en geborgen,
in U komt mijn leven tot zijn doel,
is er passie die ik voel,
voor mijn medemens in nood.
Downloaden:
muziek gitaar sheet mp3 midi

Luisteren: