Woord van God
Woord van God en Woord van leven,
spreek tot ons en schijn Uw licht,
wees een lamp voor onze voeten,
maak ons hart naar U gericht.
Wees de gids op onze wegen,
leer ons meer Uw stem verstaan,
zodat wij het goede kiezen,
als het doel in ons bestaan.

Woord van God en Woord van waarheid,
vol genade, vol van kracht,
alles is door U geworden,
door Uw Woord tot stand gebracht.
Woord dat werd tot brood van leven,
uit de hemel lang verwacht,
werd gebroken om te delen,
Woord dat sprak: het is volbracht.

Woord van God en Woord van wijsheid,
dat ook spreekt in deze tijd,
dat de weg wijst door het leven,
stap voor stap ons verder leidt.
Laat ons horen en begrijpen,
dat wij Heer, Uw wil verstaan,
en bewogen door Uw liefde,
voor U door de wereld gaan.


Psalm 119:105 Joh 6:33 Lukas 21:15
tekst en muziek: Filip Leenman
Downloaden:
muziek gitaar sheet mp3

Luisteren: