Een teken van verbond
Jij groot wonder van nieuw leven,
zo geschapen naar Gods beeld.
In genade ons gegeven,
ons in liefde toebedeeld.

We dopen je met water als een teken van verbond,
en we bidden dat Zijn stem in heel je leven niet verstomt.
Dat je groeien mag en bloeien, steeds zult wand’len in Zijn werk.
Daarin ben je niet alleen en staan we om je heen als kerk.

In dit aards bestaan geboren,
voor de eeuwigheid bestemd.
Als een vreemde in dit leven,
steeds weer tastende naar Hem.

We dopen je met water als een teken van verbond,
en we bidden dat Zijn stem in heel je leven niet verstomt.
Dat je groeien mag en bloeien, steeds zult wand’len in Zijn werk.
Daarin ben je niet alleen en staan we om je heen als kerk.

En wij bidden U om wijsheid,
schenk ons liefde en geduld.
Hem het nodige te geven:
Heer, wij vragen om Uw hulp.

Daarom dopen we met water en gedenken Uw verbond,
en we bidden dat Uw stem in heel zijn leven niet verstomt.
Dat hij groeien mag en bloeien, steeds mag wand’len in Uw werk.
voeg ook hem als levend steen in de tempel van Uw kerk.

© tekst: Antoine Houben / Alex Boshuizen 2-10-06; muziek: Antoine Houben 2006
Downloaden:
muziek gitaar sheet mp3

Luisteren: