Morgenster

O, Morgenster, verlicht mijn pad,
geef mij Uw kracht en houd mij vast,
wijs mij de weg door deze nacht,
tot waar de nieuwe morgen wacht.

O, Morgenster, U kent mijn hart,
ziet hoe vol twijfel en verward,
ik worstel met mijn angstig lot,
toch zoek ik troost bij U, mijn God.

Want U alleen deelt al mijn pijn,
voelt met mij mee en lijdt met mij,
op U is al mijn hoop gericht,
wilt U mij dragen naar Uw licht.

Daar in Uw licht kom ik tot rust,
waar U mijn tranen droogt en sust,
verdwijnen al mijn angst en pijn,
daar zal het altijd Morgen zijn.

 

Voor Suzan 21 juni 1960 - 20 dec 2005


Downloaden:
muziek gitaar sheet midi