In dit moment van afscheid

In dit moment van afscheid zijn we hier bijeen,
te midden van familie en de vrienden om ons heen,
delen we de tranen van gemis en van verdriet,
toch weten we, dit is het einde niet.

Ik geloof dat de dood is overwonnen,
ik geloof in het hemels koninkrijk.
Ik geloof dat het werk door U begonnen,
wordt voltooid in het eeuwig vrederijk.
Dan zal er geen rouw meer zijn, geen verdriet of pijn,
U wist onze tranen af, U zult bij ons zijn,
wat een weerzien, wat een vreugde zal dat zijn!

In dit moment van afscheid, wordt aan jou gedacht,
dankbaar voor de jaren en al wat jij ons bracht,
al voelen we de leegte en doet het ons zo'n pijn,
er komt een tijd dat wij weer samen zijn.

 

Openb.21:3 'Openb.21:3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’

Downloaden:
muziek gitaar sheet mp3 midi

Luisteren: