Ik stel mijn leven tot een offer

Ik stel mijn leven tot een offer
dat heilig is en rein
laat mijn woorden en mijn daden
U welgevallig zijn
vorm mij en vernieuw mijn denken
zodat ik Uw wil versta
neem mijn hoofd, mijn hart, mijn handen
en gebruik mij waar ik ga

Heer, ik aanbid U, in Geest en in waarheid
met heel mij leven, mijn passie en kracht
Heer, ik aanbid U en toon U mijn liefde
en dank voor wat U hebt volbracht,
U komt het toe
U komt het toe
ja U komt het toe.

Rom 12:1

Downloaden:
muziek gitaar sheet mp3 midi

Luisteren: