Dooplied 'een teken van verbond'
vrijdag 06 juni 2008 09:34
Vandaag is een nieuw kinderdooplied geplaatst, gemaakt door Antoine Houben en Alex Boshuizen en gezongen door Erica Laros. Antoine schrijft over het lied:

"Dit lied is geschreven voor gebruik bij een kinderdoop, bezien vanuit de verbondsgedachte. God neemt het initiatief om ook onze kinderen (die zelf nog niets weten en nog niets te kiezen hebben) op te nemen in zijn genadeverbond. De doop wordt als een teken van dat verbond gezien.

Dit lied is inmiddels enkele malen in onze gemeente gezongen bij een doop en is positief ontvangen. Het kan zowel voor de doop van jongens als meisjes worden gebruikt (gewoon "hij" door "zij" en "hem" door "haar" vervangen - dat is ook expliciet de bedoeling!).

Het is een lied dat wellicht meer aansluit bij de huidige generatie die haar kinderen laat dopen dan de bekende doopliederen uit het liedboek."

 

Nieuwlied wil dienstbaar zijn aan de breedte van de kerk, daarom is het heel mooi om naast elkaar een lied voor kinderdoop en volwassendoop aan te bieden. We kunnen en mogen verschillende meningen hebben, maar laten we vooral ook elkaar respecteren in hetgeen waar we waarde aan hechten en met overtuiging doen.

Laten we bovenal de eenheid blijven zoeken in het zichtbaar maken van Gods liefde!