interview Visie
woensdag 12 maart 2008 15:24

In de EO Visie gids van deze week staat het onderstaande interview met NieuwLied:

 

Waarom deze site?

"Het is begonnen met de liederen die ik in de laatste jaren gemaakt heb. Een aantal ervan worden goed opgepakt en gezongen. Ook ontwikkelde zich geleidelijk een diversiteit aan thema's. Uiteindelijk groeide bij mij het verlangen ook aan andere Nederlandse liedschrijvers een platform te bieden. Met als doel de gemeente te dienen met nieuwe liederen en met artikelen over de liturgie."Welke criteria hanteren jullie voor liederen?
"Op de site staan diverse artikelen over liedschrijven. Kort samengevat; bijbelgetrouw, eigentijds, met diepgang, goed zingbaar, helder taalgebruik, Nederlandstalig. Er is een groepje mensen met goede theologische en muzikale achtergronden die meekijken naar de selectie."

Is er ook aandacht voor de psalmen?
"Ja zeker, er staan een flink aantal eigentijdse psalmbewerkingen op, variërend van gedragen tot hele vlotte melodieën. De meeste liederen zijn heel direct geïnspireerd door de Nieuwe Bijbelvertaling.Er staat bij studies ook een heel interessant artikel over de geschiedenis van het psalmzingen."


Opvallend is dat jullie vanaf het begin ook 'zware' thema's als gebrokenheid, geloofsworsteling en schuld een plek geven. Bewust?
"Enerzijds zijn deze liederen uit eigen ervaringen ontstaan. Verdriet om het overlijden van geliefden, worsteling en pijn vanwege teleurstellingen. Maar ik geloof ook in het belang om deze aspecten een plaats te geven in de samenkomst, omdat God juist in het lijden aanwezig wil zijn als de helper en trooster."