Radio 5 interview
zaterdag 02 februari 2008 19:00

Zaterdag 2 februari is NieuwLied op radio 5 geinterviewd door ds.Willem Smouter. Gezien de diverse positieve mails die ik heb ontvangen lijkt er zeker behoefte te zijn aan dit initiatief.

Ik las vandaag in het Uitdaging magazine van februari:

Er zijn veel thema's te noemen die in evangelische liederen nauwelijks aan bod komen in de teksten, schrijft Hengelaar-Rookmaker. Thema's als schuldbelijdenis, Jezus' leven op aarde, het kruis, het oordeel, de wederkomst, de schepping, het lijden of onze opdracht in deze wereld.
NieuwLied wil deze uitdaging graag aangaan!