Nieuws
Tuin van mijn hart

Op spotify is mijn nieuwste CD-project te beluisteren: Tuin van mijn hart.

Dit zijn een 16 tal liederen geschreven en opgenomen vanuit mijn hart (en in mijn thuis studio).

Hieronder een beschrijving van de liederen, mocht je een fysiek exemplaar willen stuur mij dan een mail, ik stuur hem je gratis toe.

 

1. U bent de eeuwige God.
Bij het lezen van de verhalen uit het oude testament raakt het me hoe mensen de stem van God verstaan en vervolgens met vallen en opstaan op weg gaan in geloof en met de verwachting dat God mee gaat. Zo mogen wij ook in deze tijd in deze wereld leven, met de eeuwige God die ons lief heeft, die voor ons zorgt en die bij ons blijft.

2. Tuin van mijn hart.
Het was tijdens een wandeling door een park dat ik aan het bidden en nadenken was over de inhoud voor een overdenking voor een Celebrate Recovery avond. Het thema was hoe blijf je geestelijk gezond. Ik zag hoe mooi het park onderhouden was en bedacht dat ons innerlijk als een tuin is die we moeten onderhouden. God is zelf de allereerste tuinman, Hij plantte een hof in Eden, om er samen met Adam en Eva van te genieten. Door Jezus strijd in de tuin Getsemane kan Hij onze persoonlijke tuinman zijn en ons innerlijk gezond maken en vrij van onkruid. Dit beeld verwerkte ik in de overdenking en inspireerde mij tot het maken van dit lied.

3. Parel van genade.
Het lied Grace van de Ierse band U2 bevat deze regel die mij enorm aansprak;
Grace is a pearl, where once was friction now shines beauty.
Het Wonder van het kruis is dat door de pijn en het lijden heen iets kostbaars en moois gevormd wordt, door op haat met liefde te reageren wordt het negatieve omgevormd tot iets goeds. Dat is wat Jezus gedaan heeft en ons leert te doen.

4. Laat het los.
Dit lied heb ik gemaakt voor de bruiloft van mijn oudste zoon. We willen graag het perfecte plaatje in ons leven, maar de werkelijkheid is weerbarstiger. Jezus was de enige volmaakte mens, maar na zijn opstanding droeg Hij de littekens van het lijden. We mogen ons worstelingen en tekortkomingen in zijn doorboorde hand leggen en samen met Hem de weg door het leven gaan. Dat is een proces van loslaten en vertrouwen waarin ik zelf ook nog steeds aan het leren ben.

6. U alleen bent de bron.

Ondanks alles wat deze wereld aan moois en vertier te bieden heeft ervaren we soms de leegte en de dorst in ons hart. Er is maar een bron die op diepste innerlijk kan vervullen. Dit lied pas daarom helemaal in het thema Tuin van mijn hart.

5. Als het leven je pijn doet.
Soms kom je in situaties terecht waarin je door mensen aan de kant wordt gezet. In zo’n periode las ik de tekst:
Psalm 55:23 Leg uw last op de HEER en hij zal u steunen, nooit zal hij dulden dat een rechtvaardige ten val komt. Deze bemoediging had ik op dat moment hard nodig en inspireerde mij om het in dit lied te verwoorden.

7. Rots van mijn bestaan.
Dit gedeelte uit Psalm 46 gaat er over wat het fundament is in ons leven. De psalmist had net als wij soms kunnen hebben last van jaloezie, een ander heeft het veel beter, heeft voorspoed, mooiere spullen, meer talent. Totdat hij bedacht, kijk niet naar anderen maar richt je blik op God, alleen bij Hem is je werkelijke bestaansgrond. Dit deed mij denken aan Petrus die sprak:
Waarheen zouden we gaan, U alleen heeft woorden van eeuwig leven.

8. Uw volmaakte plan.

We kunnen op veel verschillende manieren naar de wereld kijken. Soms zien we en genieten we van de mooie en goede dingen en wensen we dat het leven altijd zo is. Vaak worden geraakt door het lijden en het onrecht en voelen we de wanhoop, komt het ooit goed met deze wereld?

We mogen dan kijken en denken aan Gods macht en zijn plan dat Hij eens alle dingen nieuw zal maken.


9. Aan de enige God.
Deze tekst uit de brief van Judas hoorde ik eens als zegenbede uit spreken. Een mooie tekst om een lied van te maken dacht ik, hier is hij dan.

12. God is liefde.
Een van de bekendste Bijbelgedeelte is 1 Korinthiers 13, de lofzang op de liefde. Dit doet ons beseffen dat alleen God volmaakte liefde heeft. Juist door het offer dat Jezus bracht werd deze volmaakte liefde zichtbaar. Door ons leven met Hem te delen kunnen we deze liefde steeds meer ontvangen en uitdelen aan anderen.


10. Brood uit de hemel.
Peter Kos mailde mij met dit thema voor de dienst waarbij ik de zangleiding had. Ik kon geen bestaand lied vinden met dit als onderwerp. Na het lezen en overdenken van de Bijbeltekst werd ik geïnspireerd om dit lied te maken. Bij het derde couplet zocht ik een ander woord voor proviand, zo kwam ik op leeftocht, dat past perfect bij het brood als voedsel voor onderweg op onze reis door het leven.

11. Een witte steen.
Dit lied ontstond naar aanleiding van een Bijbelstudie over een gedeelte uit Openbaring, Wie overwint zal ik een witte steen geven met daarop een nieuwe naam. Een zwarte steen stond in die tijd voor veroordeling, een witte steen voor genade en een nieuw leven. Straks zullen we volledig gekend en volmaakt zijn, wat een mooi vooruitzicht!

13. Wij vieren en wij volgen.
Tijdens een raadbijeenkomst waren we aan het bidden en denken wat het nieuwe jaarthema zou kunnen worden. Celebration of Discipline van Richard Foster hadden we de tijd ervoor met elkaar gelezen en besproken, zo kwamen we op de gedachte dat het begint met Gods uitnodiging om aan Zijn feesten deel te nemen. Als de verloren zoon thuiskomt wordt er eerst feest gevierd. vanuit het vieren van Gods genade en dat we geliefd zijn mogen en kunnen we gaan volgen. Vanuit deze gedachten ontstond dit jaarthemalied.

14. De weg van het kruis.
Dit was het thema van een preek van Dirk Jan Horjus. Bij de cruciale momenten waar we mee te maken hebben in het leven kunnen we kiezen, gaan we vechten of vluchten, of mee met de stroom. Jezus koos een andere weg, de weg van het kruis, Hij was bereid om de minste te zijn en alles te geven om zo met liefde het kwade te overwinnen. Dit is waarin Hij ons vraagt om Hem te volgen op de weg van het kruis.

15. Wij zien Jezus.
Ik las een interview met dominee Arie van der Veer over de moeilijke dingen die hij meemaakt in zijn leven. Met zijn eigen gezondheid en het overlijden van zijn zoon. Hij haalde een tekst aan uit Hebreeën 4
Nu zien wij nog niet dat alle dingen aan Hem onderworpen zijn, maar wij zien Jezus... Deze waarheid raakte mij zo, dat er zoveel is dat we niet begrijpen en nog niet zien, er is zoveel lijden en teleurstelling, maar toch mogen we steeds weer naar Jezus kijken in het vertrouwen dat uiteindelijk alles goed zal komen. Een uur later had ik dit lied gemaakt, dat voelt dan echt als een geschenk dat je graag wilt delen.

16. Genade zij u.
Deze tekst uit Openbaringen las ik als dagtekst. Ik voelde gelijk, hier zit een lied in. Een aantal weken later kwam hij weer langs en ben ik er mee aan de slag gegaan. Het hele evangelie zit in deze woorden met bovenal de nadruk dat alle eer aan God toekomt.

 

 
Weer nieuwe liederen

Vandaag weer een aantal nieuwe liederen geplaatst, inclusief de Youtube tekstvideos.

In de hemel is de Heer is de aangepaste tekst die wij in de Rank Utrecht zingen, omdat we de afrikaanse tekst niet zo sterk en passend vinden hebben we de tekst deels aangepast aan de hand van bijbelteksten uit Openbaring.

Vertrouw op God is een heel mooi door Sanne ingezongen lied gebaseerd op Spreuken 3

Woord van God is een gebed om de uitwerking van Gods Woord in ons leven.

Sta sterk is een krachtig toewijdingsdlied om stand te houden in tijden van beproeving.

 

 

 
liederen van Hetty de Boer-Pasterkamp

Vandaag zijn er twee mooie liederen van Hetty de Boer-Pasterkamp op Nieuwlied geplaatst. 

Vanuit uw heilige hemel gaat er over dat God je wil leiden dwars door de moeilijkheden van het bestaan

Mijn ogen zagen jou is gebaseerd op de tekst uit Jeremia 29:11-14

Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de Heer.  Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

Meer over Hetty, haar liederen, musicals voor kinderen en school voor een levenstijl van aanbidding vindt je op haar website.

 
zegenlied

Het zegenlied Shaloom shaloom, Jahweh is Zijn Naam, heeft inmiddels aardig zijn weg gevonden, zie deze youtube opnames:

Koor uitvoering Samen Eemdijk

Be still uit Assen

Mannenkoor uit Deventer

Camping Letni Den Tsechie

Koor Zingt de Heer en Vox Maris

Op een bruiloft

Bij een presentatie over de Joodse feesten

 

 

 

 

 

 
Sela liederen

Van de CD "Ik zal er zijn" van Sela zijn twee prachtige liederen geplaatst.

Hij is Koning gaat over de heerschappij van God, te midden van een gebroken wereld mogen we geloven dat Jezus regeert en dat zijn koninkrijk komt en nu al werkzaam is in onze levens.

Breng ons samen is een mooi lied om samen een dienst mee te openen en zo te belijden waarom we bij elkaar komen.

 

 
Liederen van Hanne en Matthijn

Er zijn weer drie liederen geplaatst, van Hanne de Vries en van Matthijn Buwalda.

Een Berg Rede is een mooie bewerking van de zaligsprekingen door Matthijn.

De toekomst draagt Uw naam  is door Hanne en Matthijn samen geschreven.

Jezus vul ons met Uw Geest  is een krachtig gebedslied door Hanne de Vries.

 

 
nieuwe liederen

Er staan weer twee nieuwe liederen op Nieuwlied.

Dat zijn het lied Mensenzoon door Maarten Hagg  en het lied Uw licht bevrijdt door Edwin Hoogwerff.

Veel zegen met deze liederen toegewenst.

Heb je vragen, of nieuwe liederen mail ons gerust.

 

 

 
Koninkrijk liederen van Sela

Van de CD Koninkrijk van Sela zijn een aantal liederen opgenomen, inclusief teksten, bladmuziek en een luistervoorbeeld.

Dit zijn de liederen Gezegend zij de Vader, God is in ons midden, Wij geloven, Heer U bent, Gebed om vrijheid en Heel Uw koninkrijk.

Dit zijn stuk voor stuk prachtige, goed zingbare liederen die teksten met diepgang en betekenis hebben. Veel zegen in het gebruik ervan.