Micha campagne

Voor de Micha campagne heb ik 2 liederen opgenomen die gaan over gerechtigheid en omzien naar je naaste, thema's waarover niet veel liederen te vinden zijn:

"Laat mij kijken met Uw ogen" is een lied dat ik gemaakt heb na een kringbijbelstudie over Mattheus 9 waarin beschreven hoe Jezus naar de mensen kijkt. Het is een gebed om open ogen voor de nood om ons heen en om vuur en passie om vanuit Gods liefde en gerechtigheid te leven.

"Mijn hart is vol van dank" ontstond toen ik de Micha website las. Vanuit onze dankbaarheid en het besef wat God voor ons heeft gedaan groeit het verlangen Zijn weg te gaan, trouw te zijn en recht te doen naar onze naaste zoals het in Micha staat.

Dit is de link naar de Micha website waar je de liederen ook kunt vinden.

De Michacampagne is een initiatief van Tear, een organisatie die onze steun van harte verdient. Tijdens de bijeenkomst in 2007 waar de nieuwe huisstijl van Tear werd gepresenteerd heb ik een aantal liederen gezongen, waaronder de twee bovengenoemde.

Op een andere bijeenkomst van Tear wereldzaken mocht ik het lied 'Hart van God' zingen.

Nieuwlied biedt de bladmuziek en mp3's gratis aan, wil je iets bijdragen doe dit dan door Tear te ondersteunen. Iets wat ik al 25 jaar jaar (sinds mijn eerste inkomen) mag doen. Het is goed zo iets bij te dragen aan de strijd tegen de armoede en voor gerechtigheid. 

Tear: Tegen Armoede