Ik zal U verhogen, psalm 145
Ik zal U verhogen, mijn Koning en God,
Uw naam wil ik prijzen voor altijd,
want U bent zo wonderlijk, vol majesteit en kracht,
Uw daden spreken van Uw heerlijkheid.

Ja U bent goed en vol genade,
barmhartigheid en liefdevolle trouw,
waarheid en recht, zijn al Uw daden,
U bent mijn God, de Rots waar op ik bouw.

U steunt hen die vallen, de zwakke richt u op,
wij zien vol verwachting wat U geeft,
U kent onze noden, geeft alles op zijn tijd,
verzadigt met het goede al wat leeft.

Ja U bent goed en vol genade,
barmhartigheid en liefdevolle trouw,
waarheid en recht, zijn al Uw daden,
U bent mijn God, de Rots waar op ik bouw.

Heer wie tot U roepen, bent U dicht nabij,
ik wil van u getuigen al mijn tijd,
U vervult de wensen van wie opzien met ontzag,
U hoort naar ons gebed en U bevrijdt.

Ja U bent goed en vol genade,
barmhartigheid en liefdevolle trouw,
waarheid en recht, zijn al Uw daden,
U bent mijn God, de Rots waar op ik bouw.

naar Psalm 145 Filip Leenman 2001
Downloaden:
muziek gitaar sheet midi