U bent ons een toevlucht geweest, psalm 90
U bent ons een toevlucht geweest,
sinds vele generaties, o Heer,
voordat U de wereld had gemaakt,
voor alle tijd en eeuwen bent U God.
Want duizend jaar zijn in Uw ogen als één dag
en als een nacht die wegvlucht voor de morgen
’t sterflijke keert weder tot het stof
als het gras dat opschiet, bloeit en weer verdort.

Wij vergaan, bezwijken voor Uw toorn
als U onze zonden voor Uw ogen stelt,
onze dagen vliegen snel voorbij,
als gedachten glijden onze jaren weg.
Wat onze trots was is slechts moeit’ en leed
wij vrezen voor de sterkte van uw toorn
leer ons onze dagen tellen Heer
zodat wij wijsheid verkrijgen in ons hart.

Keer toch weder Here, hoelang
en ontferm U weer over Uw volk,
verzadig ons met liefdevolle trouw,
opdat wij juichen van blijdschap in Uw naam.
Maak toch Uw heil aan ons weer openbaar
en toon Uw heerlijkheid in deze dagen ,
laat ons Uw genade zien o Heer
en bevestig het werk van onze hand.tekst: Gebed van Mozes Psalm 90, bewerking en muziek; Filip Leenman 9-99

Downloaden:
muziek gitaar sheet midi