Naar U gaat mijn verlangen uit, psalm 25
Naar U gaat mijn verlangen uit,
mijn God, op U vertrouw ik,
dat mij geen smaad of schande treft,
behoed mij voor een valstrik.
Want wie op U zijn hoop steeds richt,
die zult U niet beschamen,
maar wie U achteloos verraadt,
zal zich in spijt beramen.


Maak mij, HEER, met uw weg vertrouwd,
leer mij naar U te vragen,
wijs mij het pad van waarheid, Heer,
mijn hulp in al mijn dagen.
Denk aan ons in barmhartigheid,
Uw liefde, nooit verstreken,
denk niet aan onze zonden meer,
maar laat Uw goedheid spreken.


Goed en rechtvaardig bent U, HEER,
U wilt ons zondaars leren,
wie zich vernedert leidt U voort
om zich naar U te keren.
Want trouw en liefde zijn de weg
voor wie Uw wetten houden,
U HEER, vergeeft mijn grote schuld,
ik mag Uw naam vertrouwen.


Wie voor U leven in ontzag
leert U het goede kiezen,
vindt voorspoed en zal zeker niet
het toekomstland verliezen.
U bent een vriend voor wie verlangt
om tot Uw eer te leven,
U maakt ons met Uw wil vertrouwd,
in Uw verbond beschreven.
psalm 25 1:14 NBV
Filip Leenman 2007
Downloaden:
muziek gitaar sheet midi